Stalking, czyli jak rozpoznać stalkera i jak bronić się przed stalkerem?

Co to jest stalking? Kodeks karny w art. 190a stalking definiuje jako uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia bądź też istotne naruszenie jej prywatności. Zaznaczyć należy, że pod pojęciem „uporczywe” kryje się systematyczne, długotrwałe. Zatem stalking można interpretować jako uporczywe nękanie osoby poprzez systematyczne ingerowanie w sferę jej prywatności lub poprzez przywłaszczenie jej tożsamości wywołując … Czytaj dalej Stalking, czyli jak rozpoznać stalkera i jak bronić się przed stalkerem?