Sekcja spraw cywilnych

Sekcja ta odnosi się do bardzo dużej gałęzi prawa. W jej skład wchodzą m.in. prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,  prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe. Najczęstsze sprawy w postępowaniu cywilnym to sprawy o rozwód. W zakresie tych czynności prywatny detektyw może podjąć następujące działania:

 • gromadzenie dowodów w sprawach rozwodowych ( foto, audio, video) potwierdzających lub negujących twoje przypuszczenia w kontekście np. zdrady,
 • gromadzenie dowodów w sprawach oszustw matrymonialnych,
 • obserwacja osób,
 • weryfikacja przeszłości osób,
 • potwierdzenie kontaktów osobistych,
 • poszukiwanie osób ukrywających się lub zaginionych,
 • poszukiwanie mienia,
 • weryfikacja opiekunek dzieci i sprzątaczek,
 • weryfikacja kontaktów i relacji Państwa dzieci,
 • sprawy spadkowe, poszukiwanie i ustalanie majątku,
 • ustalenie miejsca pracy osoby,
 • ustalenie miejsca pochówku.

Kontakt

lokalizacja biura we Wrocławiu

Piłsudskiego 74/320, Wrocław

Przed spotkaniem w biurze prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia dogodnego terminy spotkania.

całodobowy kontakt telefoniczny

+48 505-920-051

TOP