Wywiad gospodarczy Wrocław

Wywiad gospodarczy Wrocław

Sekcja spraw gospodarczych odnosi się przede wszystkim do relacji biznesowych. W zakresie tych czynności prywatny detektyw może podjąć następujące czynności:

  • poszukiwanie majątku dłużnika,
  • weryfikacja zwolnienia lekarskiego pracownika,
  • ustalanie wiarygodności handlowej kontrahenta,
  • weryfikacja lojalności pracowników,
  • ustalenia bieżącej sytuacji finansowej, prawnej i majątkowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
  • ustalenie aktualnej siedziby nierzetelnego kontrahenta,
  • weryfikacja spółek stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji,
  • weryfikacja przeszłości klienta lub kontrahenta,
  • wykrywanie podsłuchów monitoringu czy urządzeń GPS.

Kontakt

TOP